امام‌شناسان ضعیف و ادعای غلو در زیارت جامعه کبیره!
75 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : گروه جامعه خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : 4شنبه2اردیبهشت94

آیت‌الله رفیعی پور علوی تشریح کرد

:

امام‌شناسان ضعیف و ادعای غلو در زیارت جامعه کبیره

!

گروه جامعه: مؤسس، مدیر و مسئول تحقیقات مؤسسه امام هادی علیه‌السلام ضمن تشریح سند زیارت جامعه کبیره در خصوص ادعای برخی مبنی بر غلو خصوصیات ائمهعلیهم السلام در این زیارت پاسخ داد.

آیت‌الله سیدهادی رفیعی پور علوی، مؤسس، مدیر و مسئول تحقیقات مؤسسه امام هادی علیه‌السلام در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به تشریح این مسئله پرداخت که چگونه سیره ائمه علیهم السلام را می‌توان به سبک زندگی مردم در عصرحاضر تبدیل کرد

وی عنوان کرد: همچنان که امام شناسان و دانشمندان شیعه معتقد هستند ائمه

علیهم السلام همه نورواحد و یک نور هستند اما به مناسبت تغییراتی که در شرایط محیطی و زندگی آنها پیش آمده هر کدام در یک بخش درخشندگی خاصی دارند؛ مثلاً امام سجاد علیه لسلام در ادعیه ومناجات با خدا، امام صادق علیه السلام در مسائل معارف اسلامی و علمی، امام حسن علیه السلام در مسئله صلح و امام حسین علیه السلام در موضوع مبارزه .

لزوم تشخیص این مسئله که عصر و زمان ما مشابه کدام زمان از ائمه علیهم السلام است

این محقق و نویسنده تصریح کرد: زندگی ائمه علیهم السلام هر کدام در یک جنبه برجستگی خاصی دارد که مربوط به شرایط زمانی است که آن امام از آن طریق مردم را به سوی خداوند، توحید وکمال سوق می‌دادند. بنابراین هنر در این زمان این است که تشخیص دهیم زمان ما مشابه کدام زمان از ائمه علیهم السلام است.

وی با تأکید بر این مسئله که در تبعیت از سیره اهل بیت علیهم السلام حتماً باید این نکته را درنظر بگیریم، سؤال کرد: آیا دوران ما مانند امام حسن علیه السلام است یا امام حسین علیه السلام، ایاامام هادی علیه السلام؟

خط کلی زندگی همه ائمه علیهم السلام مبنای توحید است

آیت‌الله رفیعی‌پور علوی در ادامه تصریح کرد: یک خط کلی در زندگی همه ائمه ما بوده است وهمه امامان این خط را داشته‌اند (با تفاوت برخوردهای اجتماعی و سبک زیست اجتماعی)و آن مسئله توحید است و در هر شرایطی در زندگی 12 امام ما توحید و عبودیت درخششدارد. صلح آنها صلح الهی، جهاد آنها جهاد الهی، خطبه‌های علی علیه السلام دعاهای الهی،دعاهای امام سجادعلیه السلام و زیارت نامه‌هایی که امام هادی علیه السلام آموزش می‌دهد زیارت نامه‌های توحیدی و الهی است.

ریسمان حبل‌الله است نباید تغییر کند؛ همه برای خدا کارکنیم

وی ادامه داد: پس این خط را ما نیز باید در زندگی خود دخالت داده همه کارهای مان ازحوزه و دانشگاه گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و قلم به دستانمان همه باید برای خدا کارکنند و این اصل موضوع است و تغییر زمان‌ها و مکان‌ها و رفتارها شکل ظاهری است که تغییر می‌کند اما ریسمان اصلی که حبل‌الله است نباید تغییر کند.

وی در ادامه سخنان خود با ابراز خرسندی از اینکه طی سال‌های اخیر توجه به زیارت جامعه کبیره در کشور زیاد شده‌است، به تحلیل سند زیارت جامعه کبیره پرداخت و اظهار کرد:این سند بسیار قوی است. این زیارت در سه کتاب از کتاب‌های منتشر شده توسط مؤسسه امام هادی علیه‌السلام آورده شده است که شامل کتاب جامع‌الزیارات معصومین جلد پنجم، موسوعه زیارات المعصومین جلد پنجم ودر کتاب مهج الزیارات (صفحه 187). که امتیازکتاب مهج الزیارات این است که در اینکتاب زیارات صحیح السند ذکر شده است و حتی یک زیارات مرسل و یا مجهول نمی‌توان یافت.

بررسی سندیت زیارت جامعه کبیره/ سندی بدون شک

آیت‌الله رفیعی‌پور علوی ضمن برشمردن یک یک راویان این زیارت، تصریح کرد: نام یک یک راویان این زیارت در کتاب‌های حدیثی آمده است و در کتاب‌های رجالی راویان این زیارت به عنوان راویان معتبر و مشهور و راست‌گو معرفی شده‌اند ازسوی دیگر به حدی سند و متن زیارت جامعه کبیره قوی است که حدیث‌شناس بزرگ علامه مجلسی (ره) در بحار‌الانوار جلد 102(صفحه 144) وقتی زیارت جامعه کبیره را نقل می‌کندتأکید دارد که این زیارت از صحیح‌ترین زیارت‌ها از نظر سند است. بر همین اساس نمی‌توان در سند جامعه کبیره شکی کرد.

آیا در زیارت جامعه کبیره در خصوص اوصاف ائمه علیهم السلام غلو شدهاست؟

وی به سخنانی که برخی در خصوص محتوای این زیارت نامه مطرح و عنوان می‌کنند که در آن در خصوص اوصاف ائمه علیهم السلام غلو صورت گرفته است نیز اشاره و در پاسخ به این ادعاها،گفت: امام‌شناسی برخی ضعیف است و امامان را با انسان‌های معمولی مقایسه می‌کنند درحالی که امام درست است که بشر است اما باید در خصوص حضرت رسول و امامان گفت: فوق المخلوق و دون الخالق.

وی ادامه داد: امام مخلوق است اما از همه بشرها بالاتر است و ما ظرفیت این را نداشته‌ایم که امام هادی علیه السلام بیش از این در خصوص ویژگی‌های ائمه صحبت کند؛ چون بشر در امامشناسی بیش از این ظرفیت نداشته امام هادی علیه السلام نیز بیش از این در خصوص اوصاف ائمه علیهم السلام سخن نگفته است لذا می‌بینید این زیارت را اول با تکبیر آغاز می‌شود.

آیت‌الله رفیعی‌پور علوی به نقل این زیارت از شیخ صدوق نیز اشاره و عنوان کرد: این زیارت رایک راوی و محدث ضعیف غیر فقیه روایت نکرده است بلکه این زیارت را یک عالم بزرگ به نام شیخ صدوق نیز نقل کرده است که علاوه بر مقام محدث، فقیه، متکلم و عالم جامع بودن، در زندگیشان با غلو مبارزه کرده است. این عالمی که با غلو کنندگان مبارزه می‌کرده خود این زیارت را نقل می‌کند پس در این زیارت به نظر شیخ صدوق غلوی نیست و جالب اینکه هم این زیارت را در کتاب فقیه خود(من لایحضره الفقیه) جلد دومصفحه 608 (حدیث 3215) نقل می‌کند و همچنین در عیون اخبار الرضا جلد دوم صفحه 276حدث 76 نقل می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر کتاب فقیه کتابی است که خود شیخ صدوق در مقدمه کتاب عنوان می‌کندکه روایاتی که در این کتاب نقل کرده‌ام بین خدا و خود حجت می‌دانم.

مدیرو مسئول تحقیقات مؤسسه امام هادی علیه السلام در ادامه گفت: موسی بن عبدالله نخعی به امام هادی علیه السلام عرض می‌کند که ای فرزند پیامبر کلامی که بلیغ و کامل باشد را بهمن یاد بده تا با این کلام بلیغ و کامل بتوانم هر یک از شما را زیارت کنم بر همیناساس است که این زیارت زیارت جامعه معرفی شده چون هر امامی را با آن می‌توان زیارتکرد.

ادب زیارت از دیدگاه امام هادی علیه السلام

آیت‌الله رفیعی‌پور علوی در ادامه به تشریح نحوه قرائت زیارت جامعه کبیره اشاره و عنوان کرد: در ابتدای این زیارت نحوه زیارت ائمه و ادب زیارت به مردم آموزش داده می‌شودو در آن آمده است که وقتی می‌خواهی وارد حرم مطهری می‌شوی غسل بکن، وقتی به دربرسیدی بایست و شهادتین بگو و وقتی قبر امام را دیدی 30 بار تکبیر بگو آرام آرام پیش‌برو و قدم‌ها را کوتاه بردار و بایست و 30 بار دیگر تکبیر بگو و وقتی کنار قبرمطهر رسیدی 40 بار دیگر تکبیر بگو که می‌شود 100 مرتبه؛ یعنی زیارت با تکبیر خداشروع می‌شود.

این پژوهشگر با مطرح کردن این سؤال که آیا نبوت بدون الله است؟ تصریح کرد: این زیارت در ادامه با سلام توحیدی و نبوی ادامه پیدا می‌کند. ماهمه امامان خدا را باید گنجینه بسیار بزرگ علم الهی بدانیم پس زیارت جامعه کبیره با سلام آغاز می‌شود آن هم سلامی که در آن توحید، نبوت و علم امام است و بخش دوم زیارت با سلام بر امامان هدایت‌گر آغاز می‌شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: محتوای این زیارت همراه با قوت سند زیارت برای جامعه تبیین و نبود غلو در آن برای مردم تشریح شود.