در محضر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جعفر سبحانی به همراه جمعی از اعضای موسسه امام هادی علیه السلام(1392)