آلبوم من ◂ دیدار مقام عالی و برخی از اعضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضرت آیت الله سید هادی رفیعی پوردامت برکاته
عکس یادگاری آیت الله رفیعی پور، با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از اعضای موسسه امام هادی علیه السلام(1393)