آیت الله رفیعی پور،در کنار مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و جمعی از اعضای موسسه امام هادی علیه السلام(1393)