حضرت آیت الله سید هادی رفیعی پور، موسس و مدیر موسسه تحقیقاتی امام هادی علیه السلام