سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسۀ پیام امام هادی ( ع ) 
بنیانگذار و مسئول 
1371/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
کمیته انقلاب اسلامی در بندرعباس 
موسس 
 
 
امور تبلیغی و امنیتی 
همکاری 
مدیریت حمل و نقل و کشتیرانی هرمزگان 
عضو و نماینده کمیته انقلاب اسلامی 
 
 
تاسیس ومدیریت درسال57و58 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
نماینده حضرت امام در سپاه استان هرمزگان 
 
 
امور فرهنگی و ارشاد 
همکاری 
نمایندگی امام در سپاه پاسداران 
مسئول کمیسیون پیگیری فرمان حضرت امام در ستاد مرکزی و کشور 
 
 
تشکیل کمیسیون مرکزی و تصمیم گیری